Garantie en Retourneren

Wat is de garantie op levende materialen? 


Ruilen is met producten die binnen de wettelijke 14 dagen bedenktermijn kunnen bederven niet direct mogelijk. Al onze planten vallen onder deze categorie. Al onze planten hebben een kwaliteitscontrole ondergaan. Wij verpakken de planten op professionele wijze. Mochten de planten onverhoopt niet naar wens aankomen, dan kunt u een mail sturen naar info@replant.nl .Graag inclusief foto waar de tekortkoming zichtbaar op is. Wij overleggen met u wat een passende oplossing is. Wanneer de tekortkoming duidelijk bij ons ligt, bieden wij een passende oplossing : ofwel een passende korting ofwel een nieuw exemplaar plant.

Mocht een kamerplant het na verloop van tijd minder doen, willen wij u vragen zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij kunnen met de expertise van ons en de kweker u tips geven over hoe om te gaan met de plant. Mocht het aantoonbaar zijn dat de tekortkoming in de plant zit, terwijl hij nog geleverd moest worden, dan zullen wij u een passende oplossing bieden.  
Wat is de garantie op niet levende materialen?


Voor de niet-levende producten gelden de wettelijke termijnen voor garanties. Dit betekent dat u van ons een deugdelijk product dient te ontvangen. Mochten wij in de productomschrijving iets vermelden wat in de praktijk niet overeenkomt, dan kunt u ons daarop wijzen. U kunt dit zowel via de mail of via de post doen. 

Info@replant.nl
​​​


Menno Simonszhof 21
1216LJ HilversumKan ik levenden materialen ruilen of retourneren? 


Ruilen is met levende materialen die binnen de wettelijke 14 dagen bedenktermijn kunnen bederven niet mogelijk. Al onze planten vallen onder deze categorie. Daarom kunnen onze kamerplanten niet worden geruild of geretourneerd.

Hoe kan ik niet levende materialen retourneren?


Niet levende materialen kunt u binnen 14 dagen bedenktermijn retourneren naar ons. Neemt u van tevoren contact met ons op over de retour te zenden materialen. Wij geven dan ook nog graag tips over hoe je het beste het product kunt verpakken.

"U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten  onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen." 


Retouradres
Replant
Menno Simonszhof 21
1216LJ Hilversum
 

Hoe kan ik een klacht indienen?
Het kan zijn dat u een klacht heeft over Replant.nl Dat vinden wij heel vervelend en willen wij graag oplossen! Kwaliteit en service zijn voor ons belangrijke kernwaarden. Wij willen dat u tevreden over ons bent en met enthousiasme kunt spreken over het assortiment, onze communicatie, de verzending en onze service! Daarom doen wij er alles aan om de klacht naar tevredenheid af te handelen.Hoe behandelen wij uw klacht?
Wij streven naar een snelle afwikkeling van de klacht (binnen 14 dagen ontvang je een reactie) Wij onderzoeken de oorzaak van de klacht Wij nemen contact met je op om een oplossing voor te leggen Wij geven opvolging aan de gemaakte afspraken Wij gebruiken de ervaring om de klacht in de toekomst te voorkomenHoe kunt u een klacht indienen?
Schrijf een brief:
Replant
Menno Simonszhof 21
1216 LJ Hilversum

 
Stuur een e-mail:
info@replant.nl

 

 


| Meer